Informacja o danych osobowych dla Gości Pokoi Gościnnych Dom Rybitwa, art. 13 RODO

 

Kto jest administratorem danych osobowych gości w Pokoje Gościnne Dom Rybitwa?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Pokoje Gościnne Dom Rybitwa Paweł Roraff z siedzibą firmy w Dębkach 84-110 przy ulicy Letniskowej 1, NIP : 587-172-01-60 REGON : 382157790

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Firma nie miała obowiązku wyznaczanie takiej osoby,  osobą kompetentną do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest właściciel pensjonatu dostępny pod nr telefonu 518-854-777, oraz poprzez kontakt e-mailowy pod adresem recepcja@rybitwa-debki.pl

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których Pokoje Gościnne przetwarzają dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pokoje Gościnne jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Pokoje Gościnne Dom Rybitwa szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pokoi Gościnnych,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Pokoje Gościnne Dom Rybitwa przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Pokoje Gościnne Dom Rybitwa przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Pokoje Gościnne Dom Rybitwa jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pokoje Gościnne Dom Rybitwa informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Pokoje Gościnne Dom Rybitwa przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pokoi Gościnnych Domu Rybitwa lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pokoi Gościnnych Dom Rybitwa. Ponadto, właściciel udostępnia adres recepcja@rybitwa-debki.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Tak. Pokoje Gościnne Dom Rybitwa może  podejmować  zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonywać  profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które obiekt pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz Gościa usług hotelarskich.

Czy obiekt będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, obiekt nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adres e-mail oraz numer kontaktowy jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pokojom Gościnnym Dom Rybitwa zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.